Miloš Oulehla

11.11.1945

Titul Zasloužilý hasič udělen 12.11.2010

 Hasičem se stal v roce 1968. Po příchodu do sboru se zapojoval do všech akcí a projevoval velký zájem o práci hasičů. Byl zařazen do soutěžního družstva mužů, s nímž se po dlouhou dobu úspěšně zúčastňoval soutěží v požárním sportu. V roce 1975 byl zvolen do výboru a zastával funkci preventisty. Hodně volného času věnoval zajišťování preventivních prohlídek objektů, věnoval se výchově spoluobčanů, které nabádal k dodržování požárních předpisů, aby zbytečně nedocházelo ke škodám. V letech 2000 - 2010 zastával funkci starosty sboru. Vedle zajišťování výchovy členů měl osobní podíl na přípravách hasičů na různé soutěže a cvičení. Hasiči oceňují, že za jeho působení ve funkci starosty došlo ke zkvalitnění jejich technického zázemí a sbor se stal nejaktivnější organizací v obci. Také jako člen obecního zastupitelstva v letech 2005-2010 vždy obhajoval potřeby hasičů. V roce 1997 se s jednotkou podílel na likvidaci povodní ve vedlejších obcích. Mnoho záslužné práce vykonal ve funkcích v okrsku. Ochotně poskytoval pomoc sborům při zajišťování úkolů, a i jeho přičiněním byl okrsek dobře hodnocen v rámci celého okresu. Bratr Oulehla patří mezi aktivní členy, kteří pomoci bližnímu stále věnují hodně volného času.

Kontakt

SDH Nový Malín Nový Malín
Nový Malín 240
788 03
724 241 107 sdhnovymalin@email.cz