SOUTĚŽNÍ ROČNÍK MLADÝCH HASIČŮ 2008/2009

 Začátkem tohoto ročníku jsme byli nuceni se s polovinou členů našeho kolektivu rozloučit, protože již nesplňovali věkový limit. První soutěží v tomto ročníku byla pohárová soutěž v Sudkově, kde jsme skončili osmí. Opět se účastníme hry Plamen, na prvním kole, závodě požárnické všestrannosti v Lesnici, jsme skončili devátí. V Lize mladých hasičů jsme se zúčastnili již dvou soutěží, hasičského trojboje ve Vikýřovicích, zde jsme skončili 12. a Šumperského Soptíka, v jehož jubilejním 10. ročníku jsme nebyli jako družstvo klasifikováni. Třetího kola, štafety 8x50m jsme se neúčastnili pro nedostatek členů. Na čtvrtém kole, které proběhlo v únoru v Rohli jsme se umístili na čtrnáctém místě. Další soutěží, započítávanou jak do Plamene, tak i do Ligy byla soutěž 18. dubna v Troubelicích. Zde se soutěžilo v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok CTIF. Po dlouhé době jsme do soutěže přihlásili mužstva starších i mladších. Starší se umístili ve štafetě na 17. místě, v PÚ CTIF na 16. místě, celkově to znamenalo 18. pozici. Mladším patřilo 12. místo ve štafetě a 7. místo v PÚ CTIF a 11. místo celkově. Další soutěží byla pohárovka 1. května v Dolních Studénkách, soutěžilo se zde v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok. Naši mladší obsadili ve štafetě 13. místo a v útoku 8. místo, celkově pak obsadili 10. pozici. Našim starším patřila ve štafetě 11. pozice, v útoku 7. pozice a celkově skončili osmí. Soutěž 8. května v Kolšově se opět započítávala do Ligy MH. Opět se zápolilo v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok. Mladší se umístili ve štafetě na 15. místě, v útoku na 16.místě a celkově obsadili 18. pozici. To starším patřila ve štafetě 14. pozice, v útoku 8. a celkově obsadili 10. místo. Nutno podotknout, že na dětské soutěže jezdí více jak 20 družstev a naši mladí hasiči, kteří momentálně hájí barvy našeho sboru, jsou nováčci, kteří letos závodí první rok.

 

Kontakt

SDH Nový Malín Nový Malín
Nový Malín 240
788 03
724 241 107 sdhnovymalin@email.cz