70. léta

 ROK 1977

Únor – ZO SPO v Novém Malíně uspořádala pro žáky ZDŠ ve zbrojnici besedu s ukázkou požární techniky. Na této schůzce se do kolektivu mladých požárníků přihlásilo 10 žáků: Pavel Krobot, Petr Jílek, Zdeněk Lejsal, Aleš Dvořáček, Libor Urban, Ivo Benyo, Jiří Jureček, Milan Strouhal, Miroslav Tomášek a Kamil Doležal. Jejich vedoucím se stal Zdeněk Krobot ml.

Červen – začátkem měsíce byl uspořádán první výlet družstva, a to sice na zámek v Úsově a na zpáteční cestě se zastávkou na koupališti v Klopině.

Červenec – na Mohyle byl uspořádán třídenní výlet, kde si členové vyzkoušeli střelbu, topografii a různé branné a zábavné hry v přírodě.

 

PLAMEN 1977-1978

Září – družstvo se přihlásilo do soutěže Plamen a ihned začalo s přípravami na první závod.

Říjen –  byla uspořádána beseda s členem protifašistického svazu bojovníků soudruhem Zajícem a velitelem soudruhem Nesrstou o Československé lidové armádě a Slovenském národním povstání, o bojích na Dukle, a o vzniku naší armády. Ještě tentýž měsíc se družstvo zúčastnilo branného závodu v Obědné, kde se umístilo na 5. místě.

Listopad –  uběhlo již 60 let od VŘSR. Také členové družstva se zúčastnili oslav v naší obci a upravili nástěnku k tomuto významnému výročí.

Prosinec – dočkali jsme se  nově opravené klubovny v Domě požárníků, kde jsme hráli různé hry a soutěže. Dále jsme se zúčastnili výroční schůze ZO SPO, kde jsme předvedli kulturní program, zarecitovali jsme pár básní a zazpívali písničky, které se všem líbili. Poté jsme dostali malé občerstvení.

Leden – předvedli jsme kulturní pásmo na výroční schůzi Svazarmu a ve volném čase jsme dováděli při zimních sportech.

Únor – zúčastnili jsme se II. srazu MP na OV SPO v Šumperku a provedli sběr železného šrotu, nasbírali jsme 2800 kg.

Březen – předvedli jsme kulturní program k MDŽ pro všechny členky našeho sboru, udělali jsme nástěnku a relaci v místním rozhlase k požární prevenci a uspořádali celodenní výlet na Kamenec.

Duben – úspěšně jsme složili zkoušky na odznak preventista a podíleli se úpravách naší klubovny.

Květen – zúčastnili jsme se besedy se soudruhem ředitelem a dvěma účastníky druhé světové války, a jeli jsme na výlet na zámek ve Velkých Losinách.

 

PLAMEN 1978-1979

Září – přihlásili jsme se do soutěže Plamen a začali jsme se připravovat na branný závod.

Říjen – zúčastnili jsme se branného závodu v Obědné, měli jsme besedu ke dni ČSL armády s mjr. Krakovským, ve škole jsme vyrobili nástěnku ke dni ČSL armády a dále jsme provedli sběr železného šrotu.

Listopad – i v naší obci se konaly oslavy VŘSR, kterých jsme se zúčastnili se školou, na schůzce jsme probírali dopravní značky, dále vedoucí nám vysvětlila příčiny požáru v topném období a začali jsme připravovat kulturní program na výroční schůzi.

Prosinec – udělali jsme brigádu ve zbrojnici, poté jsme se učili obrázky, které nebyli na branném závodě a 20.12. jsme se svým kulturním programem vystoupili na valné hromadě sboru.

Leden – vydali jsme se jednoho krásného dne na Kamenec, zpátky domů jsme si opekli buřty a zasáňkovali si, dne 12.1. jsme se s naším kulturním programem zúčastnili výroční schůze Svazarmu.

Únor – měli jsme zajímavou besedu k Únoru 1948, dále jsme se zúčastnili kulturního programu v Šumperku, kde nám byl ve volných chvílích také promítán film. Dne 17.února jsme uspořádali celodenní výlet na Ramzovou, dále jsme se zúčastnili branného závodu pro mládež, který pořádal Svazarm a složili jsme zkoušky na odznak instruktor.

Březen – na začátku měsíce jsme si připravili kulturní program na oslavy MDŽ, poté, co jsme si ve zbrojnici udělali malou besedu, jsme ve škole provedli nástěnku k požární prevenci, namalovali a vylepili jsme plakáty k požární prevenci a provedli jsme 4 rozhlasové relace s touto problematikou.

Duben – pilně jsme nacvičovali na poslední sraz hry Plamen, ke Dni Pionýrů se ve škole uskutečnila beseda, zúčastnili jsme se Partyzánského samopalu, udělali jsme vystoupení o požární ochraně. Dne 29.4. se u nás ve vesnici konala národní směna, uklízeli jsme kolem školy a dělali výzdobu na 1. a 9. 5., také jsme si udělali výlet do ZOO na Kopečku u Olomouce.

Květen – zúčastnili jsme se 1. máje, 6. 5. se v naší obci konal průvod k osvobození, kterého jsme se zúčastnili ve stejnokrojích, po průvodu jsme měli ve zbrojnici malou besedu se sovětskými důstojníky o osvobození. Také se připravujeme na obvodovou soutěž, která bude tentokrát s vodou.

Červen – začátkem června jsme oslavovali Mezinárodní den dětí, koncem měsíce jsme uskutečnili celodenní vycházku směrem na osadu Krásné, v lese jsme posvačili a zahráli různé hry. Den utekl jako voda a my se za šera kolem chat vrátili domů.

Červenec – byli jsme na pionýrském táboře v Jánských Koupelích, kde se nám velmi líbilo, uspořádali jsme výlet do Jeseníků, jeli jsme lanovkou na Šerák, podívali jsme se i na Mechové jezírko a na zpáteční cestě jsme navštívili zámek ve Velkých Losinách.

Srpen – uspořádali jsme čtyřdenní tábor na mohyle, zde jsme soutěžili o nejlepšího střelce ze vzduchovky, poslední noc jsme plnili Bobříka odvahy.

 

PLAMEN 1979-1980

Září – začátkem září jsme se přihlásili do celoroční soutěže Plamen, zúčastnili jsme se skupinového shromáždění, kde nám byl ke konci promítnut film ,,Brácha za všechny peníze“ a začali jsme se připravovat na říjnový branný závod.

Říjen – měli jsme besedu ke dni ČSLA, zúčastnili jsme se branného závodu v Obědné, připravovali jsme se na získání odznaku znalosti a zdatnosti, provedli jsme nástěnku.

Listopad –  zúčastnili jsme oslav VŘSR, k této příležitosti jsme vytvořili i nástěnku, a začali s přípravami kulturního programu na výroční členskou schůzi.

Prosinec – začali jsme s přípravami divadelní hry ,,O růžové princezně“, kterou jsme předvedli na výroční schůzi, před kterou jsme měli ještě malou vánoční besídku.

Leden – začali jsme se připravovat na soutěž, učili jsme se básně a otázky kvízu, byli jsme na lyžařském výcviku ve Starém Městě, s našim programem jsme vystoupili na výroční schůzi svazarmu, provedli jsme nástěnku a měli jsme besedu s protifašistickými bojovníky a prohlédli jsme si síň tradic.

Únor – začátkem února jsme se připravovali na kulturní program, uskutečnili jsme besedu k Lidovým milicím se soudruhem Skoumalem z Hedvy, provedli jsme nástěnku a skládali jsme zkoušky znalostí.

Březen – ve škole jsme udělali nástěnky k měsíci požární ochrany, do místního rozhlasu jsme připravili relace o požární ochraně a vyvěsili plakáty k preventivním prohlídkám, připravili jsme si také program k MDŽ.

Duben – připravovali jsme se na soutěže, při jarním úklidu kolem školy jsme odpracovali 80 brigádnických hodin a do sběru jsme odevzdali 200 kg starých hader.

Úvodní strana kroniky

Náš první výlet

Recitace na výroční schůzi

Kontakt

SDH Nový Malín Nový Malín
Nový Malín 240
788 03
724 241 107 sdhnovymalin@email.cz