2013

 V roce 2013 jednotka vyjížděla celkem k 18 mimořádným událostem. Z toho se jednalo o 12 požárů, dopravní nehodu, 2 technické zásahy a 3x byla jednotka odvolána zpět na základnu. V katastru naší obce jednotka zasahovala 4x. Jednalo se o 3 požáry a dopravní nehodu. Co do rozsahu byly největšími událostmi požár kompresorovny ve firmě Sumtex v Šumperku, požár haly v Postřelmově, a požáry rodinných domů ve Vikýřovicích a v Bludově. Jednotka také absolvovala školení s lanovou technikou, zdravovědu a spojovou službu. Zde jsou podrobnosti k jednotlivým zásahům:

 Dne 1.1.2013 v 16:00 vyjížděla naše jednotka k požáru komína v obci Nový Malín. V době našeho příjezdu byla již na místě profesionální jednotka ze Šumperka. Naše jednotka pomáhala s likvidací požáru, vymetením komína, a poté se v 16:50 navrátila na základnu.

  Dne 14.1.2013 v 15:38 vyjížděla naše jednotka k dopravní nehodě osobního vozidla u obchodu CBA v Novém Malíně. Členové naší jednotky pomáhali šumperským profesionálům s poskytnutím první pomoci zraněné řidičce a řídili dopravu v místě dopravní nehody. Poté se v 16:15 navrátili na základnu.

 Dne 20.2.2013 ve 22:34 vyjížděla naše jednotka k požáru dřevěné chatky za kompostárnou v Novém Malíně. Po příjezdu na místo události, který byl značně zkomplikován navezenou hromadou hlíny na příjezdovou cestu, jednotka začala s hasícími pracemi. Po likvidaci požáru ještě provedla rozebrání ohořelé konstrukce chatky a po uhašení všech ohnisek a doplnění vody do cisterny se v 0:02 vrátila na základnu.

 Dne 4.3.2013 ve 21:46 vyjížděla naše jednotka k požáru kompresorovny ve firmě Sumtex na Žerotínově ulici v Šumperku. Po příjezdu naší jednotky na místo události bylo zjištěno, že požár zasáhl již i střešní konstrukci. Naše jednotka tedy začala s hašením střechy, po příjezdu automobilového žebříku vytvořila proud na žebříku a jeden ze členů jednotky prováděl hasební práce i z koše automobilového žebříku. Další proud si od naší cisterny vytvořila jednotka ze Zábřeha. Po likvidaci požáru a doplnění vody do cisterny se jednotka na základnu vrátila v 1:28. 

článek a video na www.pozary.cz : www.pozary.cz/clanek/63229-video-likvidace-rozsahleho-pozaru-strechy-v-prumyslovem-arealu-v-sumperku/

 Dne 26.4.2013 ve 21:20 vyjížděla naše jednotka k nahlášenému požáru výškové budovy na ulici Fibichova v Šumperku. Po příjezdu prvních jednotek na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření papírové krabice a koberce na balkóně v 6. patře. Po likvidaci požáru a poradě s velitelem zásahu se pak jednotka navrátila ve 21:50 na základnu.

 Dne 6.5.2013 vyjížděla naše jednotka ve 13:50 k požáru tahače a autodílny v Postřelmově. Po našem příjezdu na místo události se jednotka podílela na hašení haly z automobilového žebříku, naše cisterna dodávala vodu k tomuto hašení a jeden ze členů jednotky se podílel na hašení z koše žebříku. Po likvidaci požáru a doplnění vody do cisterny se naše jednotka navrátila v 15:10 na základnu.

článek a video na www.pozary.cz: www.pozary.cz/clanek/64931-video-nakladni-auto-v-dilne-v-postrelmove-zasahly-plameny-pri-pozaru-byly-zraneny-tri-osoby/ 

 Dne 20.5.2013 byla naše jednotka ve 12:28 povolána k požáru rodinného domu na ulici ČSA v Šumperku. V době příjezdu naší jednotky na místo události byl požár již zlikvidován, a tak se jednotka po provedeném průzkumu vrátila ve 12:53 na základnu.

 Dne 5.7.2013 byla naše jednotka v 1:53 povolána k požáru zahradní chatky v kolonii za TDK v Šumperku. Vzhledem k tomu, že se členové jednotky nesešli, jednotka nevyjížděla.

 Dne 23.7.2013 byla naše jednotka v 17:08 povolána k požáru pole za ulicí Italskou v Šumperku. Po příjezdu naší jednotky na místo události naše jednotka dodávala vodu šumperským profesionálům a podílela se na hasicích pracech. Na základnu se vrátila v 18:02.

článek a video na požárech.cz:www.pozary.cz/clanek/67024-pozar-pole-v-obci-temenice-se-diky-vcasnemu-zasahu-hasicu-nastesti-nerozsiril/

 Dne 6.8.2013 byla naše jednotka v 17:10 povolána ke spolupráci s Policií ČR. Ta na hledala dvouleté dítě, které se ztratilo z domova na ulici Bohdíkovská v Šumperku. Po našem příjezdu na místo události a kontaktování velitele zásahu bylo zjištěno, že chlapec byl již nalezen, a tak se jednotka v 17:41 vrátila na základnu. 

 Dne 12.8.2013 byla naše jednotka povolána v 18:51 k požáru výškové budovy na ulici 8. května v Šumperku. Po příjezdu na místo události a vniknutí do bytu bylo zjištěno, že došlo k zahoření potravin v troubě, a tak se naše jednotka vrátila bez zásahu v 19:28 na základnu.

 Dne 18.8.2013 byl naší jednotce v 19:21 nahlášen požár v Malínské rokli. Vzhledem k tomu, že se nedostavil ani jeden ze strojníků, jednotka nevyjížděla. Naštěstí se jednalo pouze o neuhašené ohniště.

 Dne 12.9.2013 vyjížděla naše jednotka v 16:30 k nahlášenému požáru v hotelu Slovan na Hlavní třídě v Šumperku. Po příjezdu na místo události se naše jednotka podílela na průzkumu celé budovy. Při něm bylo zjištěno, že v kancelářích bylo předěláváno topení a zapadený uhlík zjevně zahořel pod dřevěnou podlahou a stoupačkami se dým a zápach rozšířil do celého prostoru budovy. Jednotka se navrátila na základnu v 17:34. 

 Dne 29.9.2013 byla jednotka v 16:59 povolána k požáru myčky na čerpací stanici Avanti v Šumperku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zahoření elektroinstalace v myčce. Jednotka se vrátila na základnu v 17:24. 

 Dne 2.11.2013 byla naše jednotka ve 14:39 povolána k požáru rodinného domu ve Vikýřovicích. Při příjezdu naší jednotky na místo události byla již celá střecha objektu v plamenech. Strojník s cisternou byli využiti ke kyvadlové dopravě vody od místního hydrantu a členové jednotky se podíleli na hasebních pracech. Jednotka se vrátila na základnu v 16:21 

Dne 11.11.2013 byla naše jednotka ve 14:11 povolána k požáru bytu v panelovém domě na ulici Jiřího z Poděbrad v Šumperku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k zakouření bytu od připálených potravin na sporáku. Jednotka se navrátila na základnu ve 14:34.

 Dne 26.11.2013 v 01:55 byla naše jednotka povolána jako posila k požáru rodinného domu v Bludově. Jednotka se po příjezdu podílela na doplňování vody již zasahujícím jednotkám a členové se podíleli také na rozebírání střešní konstrukce a její dohašování. Jednotka se vrátila na základnu ve 4:44.

 Dne 7.12.2013 v 5:14 byla naše jednotka povolána k odstranění spadlého stromu na komunikaci z Nového Malína na Mladoňov. Spadlý strom ležel v místě zvaném "Na Samotě". Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí motorové pily a po jeho odklizení se vrátila v 6:37 na základnu.

 
 

 

Legenda:

požár

technická pomoc

záchrana osob

monitoring, únik nebezpečných látek

planý poplach

jednotka nevyjížděla nebo byla odvolána
 

Kontakt

SDH Nový Malín Nový Malín
Nový Malín 240
788 03
724 241 107 sdhnovymalin@email.cz