Antonín Černý

9.7.1926 - 11.12.2004

Titul Zasloužilý hasič udělen 1.5.1994

 V roce 1945 se přistěhoval s rodiči do obce Frankštát, dnes Nový Malín. Zde byli jeho rodiče v červnu 1945 zakládajícími členy českého sboru dobrovolných hasičů, do té doby tu byl pouze německý hasičský sbor. Členem sboru se pak stal i jejich syn Antonín. Začínal jako člen zásahového družstva, v roce 1946 se stal členem výboru a od té chvíle prochází všemi sborovými funkcemi. Bratr Černý pracoval u státních silnic jako stolař a této profese znamenitě využíval při rozvoji hasičského sboru, při všech akcích i budování hasičského areálu v obci. Dlouhá léta aktivně pracoval jako člen MNV a člen KOVP v době, ksdy vykonával funkci preventisty. Pracoval také ve spolku včelařů. Za svou obětavou práci byl mnohokrát vyznamenán.

Kontakt

SDH Nový Malín Nový Malín
Nový Malín 240
788 03
724 241 107 sdhnovymalin@email.cz